ระยะเวลาการจัดส่ง สินค้าจะใช้เวลาจัดส่งภายใน 3 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
*อาจจะมีการล่าช้าไปตามแต่ละพื้นที่
*เนื่องจากบริษัทปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากท่านสั่งสินค้าในวันดังกล่าว ของจะจัดส่งในวันจันทร์หรือวันเปิดทำการแทน
ค่าจัดส่ง ราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งแล้ว
ภาษี VAT ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว
การคืนสินค้า กรณีที่ต้องการคืน/แลกเปลี่ยนสินค้าสินค้า กรุณาดูเงื่อนไขในหน้า เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า
การชำระเงิน 1. กรณีที่สั่งซื้อจากแชทเฟสบุ๊ค ลูกค้าต้องชำระเงินเป็นแบบการโอนเงินทางธนาคารเท่านั้น

2. กรณีที่สั่งซื้อจาก Lazada หรือ We Love Shopping ลูกค้าสามารถเลือกชำระสินค้าได้ตามเงื่อนไขการชำระเงินของเว็บไซต์

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน
ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และคืนสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องไม่เสียหายและส่งสินค้ามาที่บริษัทภายใน 14 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับของ (โดยนับจากวันที่มีลายเซ็นต์รับจากไปรษณีย์เป็นหลัก)

2. ลูกค้าจำเป็นต้องส่งคืนสินค้าโดยใช้บริการ EMS เท่านั้น

3. ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าด้วยตัวของท่านเอง ยกเว้น กรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายอันเป็นความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะคืนเงินค่าจัดส่งเป็นจำนวนเงิน 50 บาท

4. กรณีคืนสินค้าเนื่องจากเกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง ลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อบริษัทพร้อมยื่น ใบรับรองแพทย์ และสินค้าจะต้องถูกใช้ไม่เกิน 20%ทางบริษัทจะรีบดำเนินการตรวจสอบหา สาเหตุและยินดีแลกเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้กับท่าน

5. หากต้องการคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อมายัง อีเมล์ comoace@saha-seiren.co.th หรือโทร(662)-116-3945 หรือ (6638) -763-132 ต่อ 608 ทันทีที่ได้รับการติดต่อบริษัท จะรีบดำเนินการตรวจสอบ และติดต่อกลับหาท่าน เพื่อดำเนินการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่านต่อไป

6. บริษัทไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้ :
  1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก comoace thailand
  2) ผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดหรือใช้แล้ว (ยกเว้นกรณีที่เกิดอาการแพ้)
  3) สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากส่งคืนของลูกค้า
  4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือของอื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
  5) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

---ที่อยู่ในการส่งคืนสินค้า---
บริษัทสหเซเรน จำกัด 592 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาจัดส่งสินค้า:วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00-15:00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Exchange/Return Policy

1. You must return a product within 14 days after your receive with the product must be in its original condition (unopened, unused with packing and lable).

2. Please send the product back to us by using EMS only.

3. Customer must take responsibility for the shipping charges by yourself. Except, themistake from us, in case of our mistake, we will refund a shipping charge of 50 Baht into your account after we receive the product.

4. In case if you have experienced irritation or allergic reaction. If this occurs, please contact us with a medical certificate from doctor and the product must not be more than 20% used. We will determine the nature of the problem and processing to exchange the product or refund money back.

5. To exchange the product or refund the money, please email us at
comoace@saha-seiren.co.th or contact number (662)-116-3945 or (6638) 763-132 Extension. 608. We will reviewed your request and contact you via email or phone to processing exchange the product or refund money back.

6. We do not accept exchange/returns in the following situations;
  1) Products not purchased from comoace Thailand
  2) The product was opened or used (do not include allergic reaction)
  3) Product damage or packaging damage due to improper handle by the customer
  4) Did not send us the product, order receipt, and gift (if there is any)
  5) Return did not sent back to us within 14 days after you have received your order.

---Address for return---
SAHA SEIREN Co.,LTD 592 Mu.11 Sukhaphiban 8 Rd, Nhongkham , Sriracha Chonburi20230
Working time : Monday - Friday 8.00-17: 00 hrs. Closed on Saturdays-Sunday and holidays
Delivery time : Monday-Friday 8:00-15:00 hrs. Closed on Saturdays-Sunday and holidays