POINT DETAIL

คะแนนสะสม 1. ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมเพิ่ม 5 % ของจำนวนราคาที่สั่งซื้อ ยกเว้น หากซื้อสินค้าที่อยู่ในโปรโมชัน อาจจะได้
คะแนนสะสมมากกว่า 5 % ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินค้าแต่ละชิ้น
2. คะแนนสะสมจะเพิ่มเข้าบัญชีลูกค้า หลังจากที่สินค้าจัดส่งสินค้า
3. หากลูกค้ามีการใช้คะแนนเป็นส่วนลด ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมเพิ่มที่คำนวณจากราคาสินค้าสุทธิเท่านั้น
(ตัวอย่าง ซื้อสินค้าราคา 5,000 บาท แต่ใช้คะแนนส่วนลด 1,000 คะแนน เท่ากับราคาสินค้าสุทธิ 4,000 บาท
ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมเพิ่ม 5% จากราคาสินค้า 4,000 บาทเท่านั้น = 200 คะแนน)
4. คะแนนสะสมคำนวณจากราคาสินค้าเท่านั้น
(ตัวอย่าง ราคาสินค้า 4,000 บาท แต่ค่าจัดส่ง 50 บาท ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมคำนวณจากราคา 4,000 บาทเท่านั้น)
5. พิเศษ ลูกค้าสามารถได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น เมื่อซื้อสินค้าที่อยู่ในโปรโมชัน
วิธีการใช้คะแนนสะสม 1. หากต้องการใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลด ลูกค้าต้องกดสั่งซื้อจากเว็บ Comoace เท่านั้น
แล้ว Log in จึงจะสามารถใช้คะแนนสะสมได้ โดยลูกค้าต้องกรอกคะแนนที่ต้องการใช้ลงไปในหน้าสั่งซื้อ
2. ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสำหรับส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งถัดไปเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้ในการสั่งซื้อครั้งแรก)
3. 1 คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลด 1 บาท